SK 2.0

Skansen genereert verkeer op deze site.
Skansen schrijft.
Skansen laat van zich horen.

De Snok.

Skansen brengt een eenvoudig puzzeltje uit. Het eenvoudige puzzeltje is bedacht door Tonny en natuurlijk uitgevoerd door Marcel om het geheel passend te krijgen.

Skansen zijn coördinaat notatie is soms wat ingewikkeld. Toch zijn de meeste zaken geleerd op de middelbare school.

Zo schrijft Skansen zijn coördinaat in een wat rommelige stijl.

Het getal is 33904123296809849548370809574823991050324905100000

Wat moet er gebeuren om deze puzzel op te lossen. Het antwoord is vrij eenvoudig. Gewoon ontbinden in priemfactoren.

2^5 x 3^1 x 5^5 x 7^5 x 11^3 x 29^5 x 41^8 x 43^6 x 47^4
2: 5
3: 1
5: 5
7: 5
11: 3
13: 0
17: 0
19: 0 
23: 0
29: 5
31: 0
37: 0
41: 8
43: 6
47: 4

 

Een team in het oosten van het land heeft aan Markonie gevraagd of wij enig bezwaar hadden tegen het dupliceren van deze puzzel. Zoals met vele puzzels rust daar echt geen patent op. De puzzel werd gekopieerd en online gebracht. Toevalling gingen wij die dag noord. Met een kleine omweg zouden we even de puzzel gaan loggen. Een FTF voor ons gedachtengoed kon er wel vanaf. Wij troffen bij de het bordje bebouwde kom van “het product” een verwijzing naar de locatie om te loggen aan. Namelijk wij moesten loggen op huisnrX. De dame des huises hebben wij inmiddels ontmoet bij het naambord. De heer des huises doet de deur open en vraagt wat wij komen doen. Nou zoals een beetje cacher gewoon is bij zo’n hint. De cache loggen. Dit bleek een probleem te zijn te omdat de cache gereserveerd was voor vrienden die helemaal uit NH zouden komen .
Ach en wee roepen wij nog. Deze spelregels waren ons nog niet bekend.
Dit kan geheel aan ons liggen omdat wij nooit uit zijn op enige vorm van FTF.
Inmiddels mogen wij wel de cache loggen, maar moet onder strikte voorwaarden gebeuren. Met het mes op de keel wordt ons gedicht wat wij in ons log moeten schrijven. Inmiddels verschijnen er notes op de site. Helaas vergeet de maker dat wij de watchlist enabled hebben.
Wij loggen verdwijnen en moeten voor de zoveelste keer ons wachtwoord voor .com wijzigen. Wij hebben weer sporen achter gelaten. Hoewel wij eerder de intriganten lastig vonden zijn we toch onthutst door hun laatste note op de site van .com. Laten wij het omschrijven als diepe diepe teleurstelling.
De note zullen wij later posten.