Goed gejat

Buma/Stemra heeft de eerste klachten over copy-paste-heffingen ontvangen. Zoals vaker wordt ook vaker een cache met of zonder toestemming gekopieerd. Is dit een beetje bijzondere cache dan ligt de verleiding op de loer om de cache onder eigen naam uit te brengen.

Skansen steunt dit beleid en verwacht dan ook dat spoedig in het oosten van het land de rekening van de copy-paste-heffing op de mat zal vallen.