Hoppa?

Skansen is vanavond op zijn fiets vertrokken. Wij hebben het sterke vermoeden dat hij richting noord is gegaan; vakantie. Hoewel wij dit niet kunnen bevestigen danwel ontkennen.