Skansen laat weten

Skansen is niet te spreken over het Management. Van de 7 SkansMeter caches (6 lekkere rekencaches (;-p)) zijn er in 3 fouten gemaakt in de formule of berekening. Skansen kan dit niet tolereren. Hij heeft het Management verzekerd dat wanneer hij nogmaals met een lijstje vergetelheden, welke wij moeten zoeken, thuiskomt een onafhankelijke derde zal benaderen voor het proeflopen in het veld en of in de rekenmachine. Wij hebben Skansen zijn eis ingewilligd. Natuurlijk moet de proefloper over uitstekende kwaliteiten beschikken. Inmiddels kan Skansen melden dat hij al een aanbod heeft gehad. Het Management keurt dit aanbod geheel goed.