Deja en ook wel vu

Skansen gaat met het Management in gesprek. Misschien heeft hij een punt