De sMeter

Skansen is vrij druk met zijn nieuwe caches. Over het algemeen brengt de eland zowel de dag als de nacht door in diepe rust. Door zijn buitensporig gedrag op het gebied van het leggen van caches wordt zijn rust verstoord. Het Management last nu een rustpauze in van  tenminste 5 uur. Alle verzoeken per mail en Skype zullen na rusttijd beantwoord worden. Huidige tijd is 22:22u vrijdag 15-6-2012